Prirodzené asymetrie

Dnes Vám vysvetlím, čo je na tomto obraze pre mňa také fascinujúce a ako nás to ako ľudí ovplyvňuje.

Na obraze môžete vidieť vnútornú časť brušnej dutiny a hore najmä dominantnú bránicu. Už na prvý pohľad si môžete všimnúť, že je asymetrická. Pravá strana je väčšia ako ľavá. Spôsobuje to uloženie srdca ktoré tlačí na ľavú polovicu bránice a tým ju oplošťuje smerom nadol (do nádychového postavenia). Ďalšou prirodzenou asymetriou, ktorú si môžete všimnúť je krurálna časť bránice tzv. nožičky – pravá ide o jeden až dva stavce nižšie ako ľavá. Tieto dve skutočnosti vytvárajú lepšie podmienky pre pravú stranu bránice z hľadiska respirácie a stabilizácie. Pravá nožička vďaka svojej väčšej úponovej oblasti dostáva pri nádychu chrbticu do jemnej rotácie smerom napravo. To spôsobuje kaskádu udalostí – flexory (ohýbače) bedrového kĺbu na ľavej strane sa dostávajú do výhodnej pozície pre produkciu sily a tým pádom ľavá strana panvy bude pozične jemne v anteverzií (predsunutí) a extrarotácií (vonkajšej rotácií) a tým, že sa psoas major upína na transverzálne výbežky a telá driekových stavcov umocňuje rotačný proces.

Čo to vlastne spôsobuje? Veľké množstvo kompenzačných procesov, všetky samozrejme nebudem menovať. Najmä ale budeme prirodzene dominantní v opore o pravú nohu a pozične budeme mať silnejšie svaly na pravej strane brušnej steny, tým pádom je jasná pravostranná dominancia a postupné kompenzačné nastavenie celého skeletu kde budú isté rozsahy na jednej strane obmedzené a na druhej zase naopak.

Tento vzor v sebe máme všetci, to ale neznamená, že u každého bude vypadať rovnako. Je veľmi individuálne, do akej miery bude daný jedinec podliehať kompenzačným mechanizmom a jak moc bude u neho tento vzor dominantný. Individualita tu zohráva obrovskú rolu no v hlbokej vrstve má vždy rovnaký podklad.

Zaujímavosti : Na základe tohto vzoru si môžete na svojom tele všimnúť viacero vecí. Napr. pri stoji sa opierate zväčša o pravú nohu – je Vám to prirodzenejšie. Ľavé spodné rebrá sú viditeľnejšie kvôli oslabeným bočným brušným svalom a nádychovej pozícií bránice. Pravé rameno môže byť nižšie a vyrotované dovnútra.

Zhrnutie : Prirodzená anatomická asymetria bránice nám udáva dominanciu k istým pohybovým stereotypom a dominanciu rotovať a opierať sa o pravú stranu čo spôsobí isté obmedzenia v rozsahoch pohybu na pravej a ľavej strane. V podstate celá táto kompenzácia je polovica cyklu chôdze – problém je, že málokto z nás dokáže túto polovicu vypnúť a dostať sa do druhej.

Na to je tu škola pohybu kde špecifickými testami, pozičnými a respiračnými cvičeniami dokážeme upravovať asymetrie ktoré spôsobuje napríklad aj tento prirodzený vzor.

Ľudské telo je obrovská dávka inšpirácie, objavovania, umenia a individuality. Každý deň sa môžeme naučiť nejaký nový poznatok a tým sa nám vynoria ďalšie nekončiace cestičky za poznaním.

Pekný deň.

Bc. Tomáš Chorvát.