MEDZISTAVCOVÉ PLATNIČKY – ČO, AKO A PREČO 2

Tento článok bude pokračovaním predošlého blogu o platničkách, v ktorom sme rozoberali čo to vlastne je, ako s nimi vznikajú problémy a aké sú vyhliadky do budúcnosti. Dnes si prejdeme niektoré druhy konzervatívnej, ale aj operačnej liečby a ako približne postupovať ak spĺňame všetky prerekvizity pre poškodenie platničky so silným kontaktom nervového koreňa.

Konzervatívnu liečbu by sme inak mohli nazvať neoperačnou alebo neinvazívnou. To je určite prvá možnosť po ktorej musíme vždy siahnuť pokiaľ stav nie je život/zdravie ohrozujúci a daný stav nám neobmedzuje život v nezvládnuteľnej miere.

V našich končinách sa stretávame najmä s týmito troma metódami, ktoré si v krátkosti rozoberieme: SM systém, DNS a McKenzie metóda.

SM systém je založený na princípe precvičenia svalových reťazení, ktorými chceme zlepšiť všeobecnú postúru a posilniť svalový korzet, na základe čoho dosiahneme centráciu platničiek a „trakciu“ chrbtice.  Na túto metódu sa používajú cvičebné laná špeciálne upravené na tieto účely a vykonávajú sa špecifické cvičenia ovplyvňujúce už vyššie spomínané svalové reťazenia. SM systém má výsledky vcelku slušné, jediná jeho nevýhoda je potreba mať pri sebe lanko na cvičenie a nutnosť častého cvičenia s ním, čo nie je vždy úplne reálne, najmä ak je človek práce povinný.

DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia je koncept, ktorý sa opiera o vývojovú kineziológiu.  Inak povedané vývoj detí od narodenia až po vzpriamený stoj. Tento koncept sa zameriava primárne na prácu s dychovými stereotypmi, ich nápravou a prepojenie dychových a stabilizačných stratégií s následnou centráciou koreňových ale aj distálnych kĺbov pre docielenie optimálnej záťaže na kĺbne štruktúry s prepojením na globálne pohybové vzory. Pokiaľ pacient/klient vykonáva cvičenia s princípmi DNS správne tak dokáže odstrániť mechanický tlak na platničky a správnym dychovým stereotypom docieliť trakciu driekovej chrbtice. Veľká výhoda je, že nepotrebujete žiadne pomôcky a základy sa dajú cvičiť naozaj za každej príležitosti.

McKenzie je diagnosticko terapeutická metóda, ktorá sa pomocou špecifických pohybov (najznámejšie do záklonu) snaží docieliť zmiernenie alebo odstránenie dráždivých radikulárnych symptómov. Inak povedané pocit mravenčenia a nervovej bolesti sa snažíme centrovať smerom naspäť do chrbtice a tak zmierniť obmedzujúce symptómy. Táto metóda je vhodná najmä v počiatočných akútnych štádiách kedy sa chceme zbaviť bolestivého vnemu do dolnej končatiny.

Samozrejme existuje množstvo iných metód a cvičení. Štúdie naznačujú, že nezáleží či vykonávate špecifické cvičenia alebo cviky všeobecné, pokiaľ sa držíte v relatívne komfortnom rozsahu pohybu a postupne záťaž a intenzitu cvičenia zvyšujete. Základom je adaptácia tela na záťaž a prispôsobenie tela na rôzne druhy pohybov. Preto neexistuje konkrétny najlepší druh cvičenia, každý pacient/klient je individuálny a treba mu nastaviť rehabilitačný plán na mieru podľa jeho pohybových preferencií, pohybových skúseností, ale najmä aj podľa pocitu po samotnom cvičení. Pre mnoho ľudí bude najjednoduchším cvičením chôdza a rýchla chôdza, ktorá značne prospieva k zlepšeniu týchto problematických stavov. Základom je aby po cvičeniach nastával progres alebo maximálne bude stáť klient chvíľu na jednom bode, nemôže mať zhoršenie symptómov a bolesti, vtedy vieme, že sme zvolili nie úplne optimálnu intervenciu.

Ako som už spomínal v minulom článku diskogénne problémy sa snaží telo vyriešiť aj samo. Čím väčšie poškodenie, tým je vyššia šanca spontánnej regresie a zlepšenia stavu.

Ako pravá diskogénna bolesť je označovaný stav, pri ktorom cítime symptómy najmä pod kolenom smerom do chodidla a minimálnu bolesť nad kolenom a v chrbtici a sú na nohe badateľné aj neurologické deficity. Tu treba aj adekvátne rozlíšiť, či sa nejedná o nejaký druh patológie dolnej končatiny.

Pri rozhodovaní, či podstúpiť konzervatívnu alebo operačnú liečbu sa treba spýtať zopár otázok. Je bolesť neznesiteľná? Obmedzuje ma stav v živote natoľko, že nedokážem počas bežného dňa fungovať? Je moja svalová sila postihnutej končatiny značne znížená? Žiaden druh cvičenia a aktivity nie je zvládnuteľný? Ak ste odpovedali áno na všetky otázky, je možné, že by ste mali zvážiť operačnú liečbu. Podstatné je rešpektovať bolesť. Pokiaľ by sme nemali moc veľké neurologické deficity v poškodenej končatine, je na mieste vyskúšať terapiu epidurálnymi steroidovými injekciami, no pokiaľ na prvý, druhýkrát nezaberú, treba zvoliť iné operačné metódy. Tými sú“

Laminektómia

Pri tejto operácii chirurg vytvorí otvor v oblúku stavca – lamine pre zmenšenie tlaku na nervové korene. Ak je nález veľký, môže sa oblúk aj úplne odstrániť.

Discektómia

Discektómia je jedna z najčastejšie vykonávaných operácií. Pri tomto zákroku sa odstráni časť disku alebo kostného materiálu cez malý rez pre uvoľnenie tlaku na nervové štruktúry.

Spinálna fúzia

Pod ňou si môžeme predstavovať spojenie dvoch alebo viacerých stavcov na stabilizáciu a posilnenie chrbtice.

Výmena umelou náhradou

Táto procedúra sa u nás nevykonáva často. Poškodená platnička sa vymení za umelý kompletný kus vyrobený z plastu a kovu a tým nahrádza pôvodnú poškodenú platničku.

Pacienti musia po operačnej liečbe takisto začať s poctivou rehabilitáciou aby bola rekonvalescencia čo najkratšia. Dĺžka rehabilitácie sa môže líšiť podľa individuálnych pacientov a jednotlivých procedúr ale minimálna doba pre vrátenie sa do relatívne bežného režimu je najmenej 3 mesiace.

Podstatná časť rehabilitácie je uvedomenie si, že je to proces a nemôžeme čakať okamžité výsledky. Diskogénne problémy sa budujú väčšinou roky bez nášho povšimnutia a ich náprava tým pádom tiež trvá isté časové obdobie. Hlavné je veriť procesu a konzistentne dodržiavať rehabilitačný plán pre čo najlepšie výsledky. Väčšina prípadov sa zlepší do značnej miery po 8-10 týždňoch, ak sme samozrejme nezvolili operačnú liečbu. Tak nezúfajte, vždy existujú riešenia len treba k svojmu telo pristupovať zodpovedne a svedomito. Pekný deň.