Funkcia a efektivita

Chronická svalová bolesť alebo tuhosť je častokrát spôsobená tým, že svaly vykonávajú funkcie, na ktoré nie sú ideálne uspôsobené. Pozrime sa na častý problém tuhých flexorov (ohýbačov) a slabých hlbokých svalov brušnej steny. Flexory bedra sú hrubé dlhé svaly, ktoré sú prispôsobené na pohyb dolnej končatiny, resp. femuru na panve. Svaly brušnej steny sú tvorené viacerými vrstvami širokých plochých svalov, ktoré sú prispôsobené viac na stabilizáciu než na robustný pohyb.

V povrchovom ponímaní biomechaniky a fyziky môžeme povedať, že tieto svaly majú svoje primárne funkcie:

Flexory bedra – flexia.

Svaly brušnej steny – stabilizácia a kompresia (rotácia, úklon).

Ak je niekto v excesívnom vysadení panvy (anteverzia panvy s držaním svojho ťažiska najmä na prednej časti chodidla – človek vyzerá akoby padal dopredu), tak to bude značiť neschopnosť preniesť váhu efektívne na päty. Takýto človek bude mať brušné svaly v predĺženej a nevýhodnej pozícii pre optimálnu funkciu. Flexory bedra sa stanú primárnymi stabilizátormi chrbtice, na čo nie sú optimálne stavané. Ak stále cítite, že flexory sú tuhé, pravdepodobne sú len aktívne kvôli pozícii, v ktorej sa nachádza chrbtica a panva.

Ak sa budeme snažiť spôsobiť analgéziu tohto stavu tým, že svaly v danej pozícii vytrénujeme, je to nie úplne ideálny prístup. Metaforicky - nechali by ste svojho účtovníka za vás rozhodovať na súde? Alebo právnika operovať koleno? Pozrime sa na svaly v podobnom ponímaní a snažme sa ich používať na funkcie, na ktoré sú stvorené a tak predísť problémom v budúcnosti.