City by nemali diktovať selekciu cvikov

Pri tvorbe každého tréningového plánu je najdôležitejšia otázka „Prečo?“. Prečo vôbec chcem cvičiť? Prečo si mám potrebu takto ubližovať? Prečo vôbec existujeme? Ok, toto asi nie sú tie otázky, ktoré sa pýtame a popravde je ich viac než len „Prečo?“, ako napríklad „Čo chcem dosiahnuť?“, „Koľkokrát do týždňa som ochotný a schopný cvičiť?“ a „Ako vrátim Peťovi to, že mi v druhej triede na základke hodil do tváre piesok?!“. Ultimátne po zodpovedaní si týchto základných otázok ale prídeme k budovaniu samotného tréningového plánu, kde pri selekcii každého jedného cviku sa túto opakujúcu sa otázku musíme pýtať neustále.

Bez ohľadu na to, či je náš tréningový split (najkratšia sa opakujúca jednotka v tréningovom procese a  spôsob, ktorým si rozdelíme tréningové jednotky v mikrocykle) rozdelený na partie, na vrch a spodok, alebo cvičíme stále celé telo, cviky vyberáme pre to aby spĺňali isté parametre a aby sme čo najefektívnejšie dosahovali to, na čo sme si odpovedali tými prvými otázkami. Pre príklad si predstavme, že chcem byť veľký a len to. Používam split na celé telo a vyberám si prvý cvik na prsia v pondelok. Na výber mám z nespočetného množstva cvikov, tak ktorý si vyberiem? Benchpress? Tlaky jednorúčiek? Kľuky? Hm. Možno všetky a možno ani jeden. V takomto prípade je nutné pozrieť sa na cviky trochu hlbšie a hľadať pohybové vzory, ktoré spĺňajú funkciu svalu čo najlepšie. Na také, ktoré popritom maximalizujú natiahnutie a skrátenie tohto svalu. A tak dorazím k - tipli ste si správne - benchpressu. Ó áno, sladký náš benchpress. Nie! Omyl! Benchpress je skvelý cvik, no žiaľ spadá iba do pohybového vzoru s názvom horizontálny tlak, čo ho nerobí ani náhodou zlým cvikom, no taktiež ani tým najlepším. V tomto prípade teda sú vhodnejšie cviky ako tlaky jednorúčiek a teda dumbell press, tlaky kladiek a teda chest flyes a podobné cviky, ktoré vykonávajú aj pohyb addukcie.

Pokiaľ som vás týmto tvrdením trochu pohnevkal, tak to znamená, že ste na benchpress citovo naviazaní. A to je úprimne v poriadku, pokiaľ vás nejaký cvik baví, tak aj to je pádny dôvod si ho nechať v pláne. Pre všetko sa dá nájsť miesto, no je rozdiel medzi vedením, že to nie je najlepšou voľbou ale nejaké to miesto preňho nájdem a medzi trucovaním a odmietaním reality popri stavaní tohto cviku na piedestál kam nepatrí.

Benchpress je skvelý cvik a pokiaľ je naším cieľom zdvíhať čo najväčšie váhy svojimi prsiami, resp. vrškom tela, tak lepší cvik nenájdeme. No na najefektívnejšie budovanie objemu prsného svalu naopak nájdeme aj vhodnejšie cviky. Toto sa dá povedať o veľa cvikoch ako napríklad o drepoch, mŕtvych ťahoch, zhyboch, tlakoch na ramená a štyridsiatemu šiestemu otvoreniu chladničky, aby sme sa uistili, či sa tam zázračne neobjavilo nejaké jedlo alebo či naše štandardy dostatočne neklesli.

Pri výbere každého cviku by sme sa mali spýtať, prečo ho vlastne vyberáme a pokiaľ si na túto otázku nevieme odpovedať, tak je možnosť, a nie malá, že práve tento cvik nie je ten, ktorý nám prinesie tie najlepšie výsledky.